Kaarina Kauhala

Erikoistutkija

Tutkinto

FT, dos.

Sähköposti

kaarina.kauhala@luke.fi

Puhelin

0295327692

Osoite

Itäinen Pitkäkatu 4 A, 20520 Turku

Asiantuntemusalueet

Itämeren hylkeet, majavat, vieraslajit, kaupunkiekologia, pienpedot, rabies