Kaarina Kauhala

Erikoistutkija

Tutkinto

FT, dos.

Sähköposti

kaarina.kauhala@luke.fi

Puhelin

0295327692

Osoite

Itäinen Pitkäkatu 3, 20520 TURKU

Asiantuntemusalueet

Itämeren hylkeet, majavat, vieraslajit, kaupunkiekologia, pienpedot, rabies