Jyrki Aakkula

Kehittämispäällikkö, erikoistutkija

Tutkinto

Maatalous- ja metsätieteiden tohtori (MMT)

Sähköposti

jyrki.aakkula@luke.fi

Puhelin

+358295326045

Osoite

Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki

Asiantuntemusalueet

Tutkimusaiheet: Ympäristöhyödykkeiden taloudellinen arvottaminen. Tulevaisuudentutkimus. Julkishyödykkeiden sopimustuotanto. Biodiversiteetti talouden näkökulmasta. Asiantuntemusala: taloudellinen arvottaminen, julkishyödykkeet, ympäristöhyödykkeet, ulkoisvaikutukset, tulevaisuudentutkimus, biodiversiteetti, ympäristöohjauskeinot

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Skenaariotarkastelu COVID-19-pandemian vaikutuksista metsäsektoriin, maa-, elintarvike- ja kalatalouteen sekä luontoon perustuvaan matkailu- ja luonnontuotealaan 2020-luvulla
Kala, Maaseutu, Maatalous, Metsä, Ruoka

Skenaariotarkastelu COVID-19-pandemian vaikutuksista metsäsektoriin, maa-, elintarvike- ja kalatalouteen sekä luontoon perustuvaan matkailu- ja luonnontuotealaan 2020-luvulla

2. painos. Korvaa aiemmin ilmestyneen julkaisun, Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 77/2020. COVID-19-pandemian vaikutukset näkyvät globaalisti vielä pitkään 2020-luvulla. Tässä selvityksessä tarkastellaan, millaisia vaikutuksia vaihtoehtoisissa tulevaisuutta kuvaavissa kehityksissä kohdistuu metsäsektorille, luontoon perustuvaan matkailu- ja luonnontuotealaan sekä maa-, elintarvike- ja kalatalouteen 2020-luvulla. Selvityksen arviot perustuvat lokakuun 2020 alun tilannekuvaan, jossa koronapandemian osalta on edelleen esillä tilanteen epävarmuus.