Jyrki Aakkula

Erikoistutkija, kehittämispäällikkö

Tutkinto

Maatalous- ja metsätieteiden tohtori (MMT)

Sähköposti

jyrki.aakkula@luke.fi

Puhelin

+358295326045

Osoite

Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki

Asiantuntemusalueet

Tutkimusaiheet: Ympäristöhyödykkeiden taloudellinen arvottaminen. Tulevaisuudentutkimus. Julkishyödykkeiden sopimustuotanto. Biodiversiteetti talouden näkökulmasta. Asiantuntemusala: taloudellinen arvottaminen, julkishyödykkeet, ympäristöhyödykkeet, ulkoisvaikutukset, tulevaisuudentutkimus, biodiversiteetti, ympäristöohjauskeinot

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Maaseutuohjelman ympäristöarviointi
Maaseutu, Ympäristö

Maaseutuohjelman ympäristöarviointi

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman arvioinnin yhtenä osuutena oli ympäristötoimien tuloksellisuuden arviointi, joka toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2017 ja tullaan toistamaan vuonna 2019. Tavoitteena on selvittää, missä määrin Maaseutuohjelmassa on toteutettu luonnon monimuotoisuutta ja maisemaa, vesien ja maaperän hyvää tilaa sekä ilmastonmuutoksen hillintää edistäviä toimenpiteitä. Arvioinnin tuloksia käytetään komissiolle toimitettavissa arviointiraporteissa sekä kansallisen ohjelmatyön kehittämisen tukena.