Jussi Leppänen

Tutkija

Tutkinto

maatalous- ja metsätieteiden maisteri

Sähköposti

jussi.leppanen@luke.fi

Puhelin

+358295325444

Osoite

Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki

Asiantuntemusalueet

metsänomistus, metsäpolitiikka (säädökset, tuet ja verotus), puumarkkinat, metsätalouden kannattavuus

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle De minimis -tukien soveltuvuus Suomen metsätalouteen
Metsä

De minimis -tukien soveltuvuus Suomen metsätalouteen

Metsätalouden nykyinen kannustinjärjestelmä perustuu Kestävän metsätalouden rahoituslakiin (34/2015) ja pelkästään kansalliseen rahoitukseen. Järjestelmä on edellyttänyt ennakkoilmoitusta, notifiointia, Euroopan unionin komissiolle ja komission hyväksyntää. Vuonna 2021 tai viimeistään vuonna 2022 alkaa EU:n uusi rahoituskehys- ja ohjelmakausi, jonka vuoksi myös metsätalouden kannustinjärjestelmä on uudistettava. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, voisiko metsätalouden uusi kannustinjärjestelmä tai sen joku osa perustua vähämerkityksisiin tukiin eli unionin de minimis -asetuksen pohjalle.

Kansikuva julkaisulle Finnish Forest Sector Economic Outlook 2018–2019. Executive Summary
Forestry

Finnish Forest Sector Economic Outlook 2018–2019. Executive Summary

Year 2018 will be a major economic peak in the Finnish forest sector. Forest industries’ production and export volumes are growing, industrial roundwood fellings are increasing, stumpage prices are rising, and operating profit in non-industrial private forestry is improving. Current cyclical peak is driven by growing world economy, which has increased the demand for forest industry products.