Jukka Antikainen

Tutkija

Tutkinto

Filosofian tohtori

Sähköposti

jukka.antikainen@luke.fi

Puhelin

0295325051

Osoite

Yliopistokatu 6, 80100 JOENSUU

Asiantuntemusalueet

Puutavaran mittaus, modernien mittausmenetelmien ja algoritmien kehitys, kuva-analyysin sovellukset, laskennallinen analyysi, hyperspektrikuvantaminen ja -analysointi, mittaus- ja analysointiohjelmistojen kehitys.