Jukka Alm

Erikoistutkija

Tutkinto

FT, dosentti

Sähköposti

jukka.alm@luke.fi

Puhelin

+358295323107

Osoite

Yliopistokatu 6 B, 80100 Joensuu

Asiantuntemusalueet

kosteikkojen kasvihuonekaasuvirrat ja hiilitase, suot, järvet, tekoaltaat, ekosysteemiekologia, metsämaan hiili, kasvihuonekaasuinventointi, kehitysyhteistyö