Juha Tiainen

Erikoistutkija

Tutkinto

FT, dosentti

Sähköposti

juha.tiainen@luke.fi

Puhelin

+358295327275

Osoite

Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki

Asiantuntemusalueet

kulttuuriympäristön riistaseurannat, peltokolmiot, maatalousympäristön riista ja ekologia, linnut, linnuston seuranta, maatalousympäristön luonnon monimuotoisuus, lintujen uhanalaisuusarviointi, maatalousympäristön maankäytön vaikutus linnustoon