Juha Nurmi

Erikoistutkija

Tutkinto

maatalous- ja metsätieteiden tohtori

Sähköposti

juha.nurmi@luke.fi

Puhelin

+358295323419

Osoite

Teknologiakatu 7, 67100 Kokkola

Asiantuntemusalueet

biojalostamon raaka-aineen toimitusketjut, syöttömassojen laadunhallinta, biojalostus, energiapuun korjuu