Jouni Vielma

Johtava tutkija

Tutkinto

FT

Sähköposti

jouni.vielma@luke.fi

Puhelin

+358295327522

Osoite

Survontie 9, 40500 Jyväskylä

Asiantuntemusalueet

kiertovesikasvatus, kalanrehujen kehittäminen, kalankasvatuksen ympäristökuormituksen pienentäminen

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Sininen biotalous : Tutkimusohjelman loppuraportti
Kala

Sininen biotalous : Tutkimusohjelman loppuraportti

Sinisen biotalouden tutkimusohjelma toteutettiin vuosina 2016–2020. Keskeiset tavoitteet olivat edistää ja varmistaa vesivarojen kestävä käyttö, tukea vesipohjaisia yrityksiä (vesiviljely, kalastus, kalankäsittely) ja kehittää vesivarojen lisäarvoa tuottavia tuotteita. Sininen biotalous -ohjelmassa on tehty vuosina 2016−2020 tieteellisesti korkeatasoista tutkimus- ja kehitystyötä kalavarojen kestävän käytön ja kotimaisen kalan tarjonnan lisäämisen edistämiseksi, vesialan yritystoiminnan tukemiseksi sekä lisäarvotuotteiden kehittämiseksi akvaattisista resursseista. Ohjelma on myös tukenut sinisten hyvinvointi- ja virkistyspalvelujen kehittämistä. Raportissa kuvataan Luonnonvarakeskuksessa vuosina 2016–2020 toteutetun tutkimusohjelman päätuloksia.