Jouni Vielma

Johtava tutkija, Tutkimuspäällikkö

Tutkinto

FT

Sähköposti

jouni.vielma@luke.fi

Puhelin

0295327522

Osoite

Survontie 9, 40500 Jyväskylä

Asiantuntemusalueet

kiertovesikasvatus, kalanrehujen kehittäminen, kalankasvatuksen ympäristökuormituksen pienentäminen

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Kalankasvatuksen ympärille rakennettava yritysekosysteemi – SIBE-projektin tapaustutkimus
Kala

Kalankasvatuksen ympärille rakennettava yritysekosysteemi – SIBE-projektin tapaustutkimus

Hankkeen lähtökohtana oli Laitakarin Kala Oy:n suunnitelmat Oulusta 20 kilometriä pohjoiseen Haukiputaan Martinniemeen sijoitettavasta suuresta kalankasvattamosta. Tavanomaisen kalankasvattamon rakentamisen lisäksi hankkeessa tarkasteltiin mahdollisuuksia saada kalankasvatuksen rinnalle muita liiketoimintoja, jotka tukisivat toisiaan. Hankkeen lopputuloksena syntyi konsepti sinisen biotalouden liiketoimintaekosysteemistä, sen arvoketjuista ja toimijoista sekä arviot materiaali- ja energiavirroista. Konseptia työstettiin hankkeen aikana yhteistyössä ekosysteemin potentiaalisten toimijoiden kanssa haastatteluissa sekä yhteisessä työpajatilaisuudessa.