Jouko Kumpula

Erikoistutkija

Tutkinto

FT, Dosentti

Sähköposti

jouko.kumpula@luke.fi

Puhelin

+358295327822

Osoite

Saarikoskentie 8, 99870 Inari

Asiantuntemusalueet

porojen ravinnonhankinta ja tuottavuus, porojen laidunekosysteemin muutokset, porolaidunten inventointi, poronhoidon ekologia

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Poronhoitoalueen talvilaitumet vuosien 2016–2018 laiduninventoinnissa : Talvilaidunten tilan muutokset ja muutosten syyt
Maatalous, Riista

Poronhoitoalueen talvilaitumet vuosien 2016–2018 laiduninventoinnissa : Talvilaidunten tilan muutokset ja muutosten syyt

Poronhoitoalue kattaa kolmanneksen Suomen pinta-alasta ja sen eri alueet eroavat mm. laiduntyypeiltään, poronhoitotavoiltaan ja maankäyttömuodoiltaan, jolloin myös poronhoitoympäristöjen tilaan vaikuttavat useat tekijät. Tämä asettaa haasteita laidunresurssien määrän, laadun ja käytettävyyden sekä niiden muutosten selvittämiselle.