Jorma Piironen

Erikoistutkija

Tutkinto

FT

Sähköposti

jorma.piironen@luke.fi

Puhelin

+358295327406

Osoite

Yliopistokatu 6 B, 80100 Joensuu

Asiantuntemusalueet

lohikalojen ekologia, fysiologia ja lisääntymisbiologia, kalakantojen monimuotoisuuden säilyttäminen, kalanviljelyn monimuotoisuuskysymykset, kalaistutukset, kalojen merkintämenetelmät

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Talouskalojen arvojen määrittäminen ja ehdotus laittomasti pyydettyjen kalojen korvausarvoiksi
Kala

Talouskalojen arvojen määrittäminen ja ehdotus laittomasti pyydettyjen kalojen korvausarvoiksi

Tässä hankkeessa kehitettiin laskentatapa, ja laadittiin ehdotus korvausarvoiksi taloudellisesti hyödynnettäville kalajeille. Korvausarvoja tarvitaan, jos kaloihin kohdistuu sellainen kalastusrikos tai – rikkomus, jossa tekijä voidaan tuomita korvaamaan valtiolle laittomasti pyydetyn kalan arvo lajinsa edustajana. Tehtävää varten laskettiin euromääräiset suojeluarvot kaikille taloudellisesti hyödynnettäville kalalajeille ja jokiravulle.