Jarkko Pyysiäinen

Tutkija

Sähköposti

jarkko.pyysiainen@luke.fi

Puhelin

+358295326451

Osoite

Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki

Asiantuntemusalueet

Tutkimusaiheet: Maaseudun toimijoiden asenteet ja vuorovaikutus: yrittäjyys, toimijuus ja yrittäjyysdiskurssit: kestävän kehityksen ja politiikan toimeenpanon sosiaalinen ulottuvuus. Tehtävät: Yhteiskuntatieteellinen maaseutututkimus. Asiantuntemusala: yhteiskuntatieteellinen (erityisesti sosiaalipsykologinen) maaseutututkimus, maaseudun toimijoiden asenteet ja vuorovaikutus, yrittäjyys ja yrittäjyysdiskurssit, kestävän kehityksen ja maaseutupolitiikan toimeenpanon sosiaalinen ulottuvuus, laadulliset tutkimusmenetelmät