Jari Setälä

Erikoistutkija

Sähköposti

jari.setala@luke.fi

Puhelin

0295327682

Osoite

Itäinen Pitkäkatu 3, 20520 TURKU

Asiantuntemusalueet

elinkeinotutkimus, kannattavuusanalyysit, markkinatutkimukset, yritystaloudelliset tutkimukset, bioekonomiset analyysit

Uusimmat julkaisut

Maatalous, Metsä

Maan ja veden omistus: ongelmia, tietoa ja tutkimustarpeita

Suomessa valtaosa biomassan tuotannossa olevasta maatalous- ja metsätalousmaasta on yksityisomistuksessa. Maanomistuksen muutoksessa päätrendejä ovat olleet omistuksen rakenteen sekä omistajien arvojen ja tavoitteiden muutokset. Tässä raportissa maanomistajuutta tarkastellaan kokonaisuutena. Raportissa nostetaan esiin maanomistukseen liittyviä ongelmia ja tutkimuksen vastauksia niihin.