Jari Raitaniemi

Erikoistutkija

Tutkinto

FT

Sähköposti

jari.raitaniemi@luke.fi

Puhelin

+358295327685

Osoite

Itäinen Pitkäkatu 4 A, 20520 Turku

Asiantuntemusalueet

taloudellisesti tärkeimpien kalavarojen arviointi ja yhteistyö Itämeren (sekä Atlantin ja Välimeren) rannikkomaiden vastaavien laitosten kesken, silakkaseuranta, rannikkolajiseuranta, kalakannat ja mereisen elinympäristön tila, kalojen iänmäärityskoulutus, suomuarkistot, luutuma-arkistot

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Alamitan noston vaikutus kaupallisten kalastajien kuhasaaliisiin ja kuhakantaan Saaristomerellä : Loppuraportti
Kala

Alamitan noston vaikutus kaupallisten kalastajien kuhasaaliisiin ja kuhakantaan Saaristomerellä : Loppuraportti

Hankkeen tavoitteena oli arvioida alamitan noston vaikutuksia kaupallisille kalastajille ja kuhakannalle. Tarkoituksena oli saada mahdollisimman moni ammattikalastaja mukaan, jolloin saataisiin tarkempaa tietoa saaliiden määrästä ja kokorakenteesta, ja voitaisiin kompensoida alamitan nostosta johtuvaa mahdollista saaliin vähenemää kirjanpitokalastuksesta annettavan palkkion muodossa. Tiedon avulla seurattiin muutoksia ammattikalastajien saaliin määrässä ja kokojakaumassa verrattuna Luken aikaisempiin havaintoihin, jolloin voitiin tehdä päätelmiä myös kuhakannan runsaudesta ja populaatiorakenteesta.