Jaana Uusi-Kämppä

Erikoistutkija

Tutkinto

Filosofian tohtori

Sähköposti

jaana.uusi-kamppa@luke.fi

Puhelin

+358295326622

Osoite

Tietotie 4, 31600 Jokioinen

Asiantuntemusalueet

Tutkimusaiheet: Suojavyöhyketutkimus, glyfosaatin ja AMPAn kulkeutuminen maassa ja vedessä, happamien sulfaattimaiden vesistökuormituksen pienentäminen, ulkotarhojen ja jaloittelualueiden vesistökuormitus. Asiantuntemusala: suojavyöhykkeet, glyfosaatti, happamat sulfaattimaat, jaloittelualueet, ulkotarhat, eroosio, pintavalunta, fosfori, typpi, lietelanta, fekaaliset koliformit, hyvät viljelymenetelmät, ympäristöhygienia