Jaakko Erkinaro

Tutkimusprofessori

Sähköposti

jaakko.erkinaro@luke.fi

Puhelin

0295327871

Osoite

Paavo Havaksen tie 3, 90570 OULU

Asiantuntemusalueet

lohi, vaelluskalat, elinympäristöt, vaellukset, kannanvaihtelut, pitkäaikaisseurannat, kalakantojen arviointi, kalakantojen palauttaminen

Uusimmat julkaisut

Kala

Lohikalojen ylisiirrot vaelluskalakantojen hoitotoimena : Kirjallisuuskatsaus

Vaelluskalakantojen hoidossa ylisiirrot ovat yksi mahdollinen toimenpide, jolla pyritään turvaamaan kutukalojen pääsy voimalaitospatojen yläpuolisille lisääntymisalueille. Suomessa lohikalojen ylisiirrot ovat yleistyneet viime vuosikymmenen aikana ja ne nähdään yhtenä tukitoimenpiteenä, jolla tuetaan kalateiden toimintaa ja vaelluskalakantojen elvyttämistä. Yleensä tavoitteena on aikaansaada jokialueelle leimautunut ja sinne kutunousullaan takaisin pyrkivä vaelluskalasto.