Jaakko Erkinaro

Tutkimusprofessori

Tutkinto

FT

Sähköposti

jaakko.erkinaro@luke.fi

Puhelin

+358295327871

Osoite

Paavo Havaksentie 3, 90570 Oulu

Asiantuntemusalueet

lohi, vaelluskalat, elinympäristöt, vaellukset, kannanvaihtelut, pitkäaikaisseurannat, kalakantojen arviointi, kalakantojen palauttaminen

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Kivisimppu Tenojoen vesistössä : Esiintyminen ja levittäytyminen v. 1979–2020
Kala

Kivisimppu Tenojoen vesistössä : Esiintyminen ja levittäytyminen v. 1979–2020

Kivisimppu ei kuulu Tenojoen vesistön luontaiseen kalalajistoon. Oletus on, että kivisimppu on tuotu Tenoon ihmisen toimesta, mahdollisesti kalankuljetusten yhteydessä. Kivisimppu (Cottus gobio) havaittiin ensimmäisen kerran Tenojokeen laskevasta Utsjoesta vuonna 1979 vuosittaisten sähkökoekalastusten yhteydessä. Kivisimpun esiintymistä ja levittäytymistä koskevan raportin aineistona oli pääasiassa Tenojoen vesistössä tehdyt sähkökoekalastustulokset yli neljältä vuosikymmeneltä. Toistaiseksi kivisimppuja on havaittu ainoastaan Utsjoessa ja sen sivuvesissä, Tenojoen pääuomassa ja Pulmankijärvessä.