Irma Kolari

Tutkija

Tutkinto

FM

Sähköposti

irma.kolari@luke.fi

Puhelin

+358295327617

Osoite

Laasalantie 9, 58175 Enonkoski

Asiantuntemusalueet

saimaannieriän ekologia ja kantojen hoito, sisävesien muikkukantojen tila ja kalastus, vapaa-ajankalastustutkimukset, saimaannorpan suojelun ja kalastuksen yhteensovittaminen, EU:n vesipuitedirektiivin mukainen vesienhoito ja koekalastukset,

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Vapaa-ajan kalastus Saimaalla 2014–2015
Kala

Vapaa-ajan kalastus Saimaalla 2014–2015

Osana Saimaannorppa-LIFE –hanketta selvitettiin vapaa-ajankalastusta Saimaalla, saimaannorpan esiintymisalueella, 15.4.2014 – 14.4.2015 välisenä aikana. Selvityksessä tarkasteltiin kalastuksen alueellista ja vuodenaikaista jakautumista sekä kalastajien, pyynnin ja saaliin määriä ja tärkeimpiä pyyntitapoja ja saalislajeja. Työssä tarkasteltiin myös kalastuksen merkitystä harrastuksena ja suhtautumista norpansuojelun takia annettuihin kalastusrajoituksiin.