Ilkka P Laurila

Hallintojohtaja

Sähköposti

ilkka.p.laurila@luke.fi

Puhelin

+358295326311

Osoite

Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki

Asiantuntemusalueet

Tehtävät: Kehitysjohtaja vastaa MMM:n kanssa laadittavan tulossopimuksen sekä yksiköiden kanssa laadittavien toimintasuunnitelmien valmistelusta, seurannasta ja raportoinnista sekä tulosohjausprosessin kehittämisestä. Kehitysjohtaja valmistelee yhteistyössä yksiköiden kanssa sekä esittelee organisaation ja rakenteen, ml. toimipaikkarakenne, kehittämistä koskevat uudistukset ja kehittämissuunnitelmat. Kehitysjohtaja valmistelee yhteistyössä johtavan lakimiehen kanssa sisäistä tarkastusta ja riskienhallintaa koskevat asiat. Kehitysjohtaja osallistuu sidosryhmäsuhteiden hoitoon ja yhteistyön kehittämiseen. Asiantuntemusala: tutkimuspolitiikka, tutkimusjärjestelmä, EU:n ja kansallinen maatalouspolitiikka