Heli Viiri

Erikoistutkija

Tutkinto

MMT, EMBA, dosentti

Sähköposti

heli.viiri@luke.fi

Puhelin

0295323126

Osoite

Yliopistokatu 6 B, 80100 Joensuu

Asiantuntemusalueet

hyönteistuhot, ilmastonmuutos, kaarnakuoriaiset, kasvinsuojelu, kirjanpainaja, laatujärjestelmät, metsäentomologia, metsien terveys, metsänuudistaminen, metsätuho, tulokaslajit, tukkimiehentäi, taimituho, vieraslajit, Metsien terveys ja biodiversiteetti ryhmän ryhmäpäällikkö

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Suomen metsät 2009–2013 ja niiden kehitys 1921–2013
Metsä

Suomen metsät 2009–2013 ja niiden kehitys 1921–2013

Tässä julkaisussa esitetään valtakunnan metsien 11. inventoinnin (VMI11) tulokset Suomen metsävaroista ja metsien tilasta. Maastotiedot on kerätty vuosina 2009–2013. Metsien kehitystä tarkastellaan 1920-luvulta lähtien vertailemalla VMI11:n tuloksia aiempien inventointien (VMI1–VMI10) tuloksiin. Julkaisussa esitetään myös VMI11:n menetelmät maastomittausten ja laskentamenetelmien osalta.