Helena Henttonen

Erikoistutkija

Sähköposti

helena.henttonen@luke.fi

Puhelin

0295325422

Osoite

Latokartanonkaari 9, 00790 HELSINKI

Asiantuntemusalueet

Valtakunnan metsien inventoinnin maasto-otannan kehittäminen. Historialliset inventoinnit ja niiden käyttö metsien muutosten analysoinnissa. Pysyvät inventointikoealat kasvun ja poistuman arvioinnissa. Puiden kasvun vuotuinen vaihtelu ja sen riippuvuus säätekijöistä.