Hannu Salminen

Erikoistutkija

Tutkinto

maatalous- ja metsätieteiden tohtori

Sähköposti

hannu.salminen@luke.fi

Puhelin

0295325330

Osoite

Eteläranta 55, 96300 ROVANIEMI

Asiantuntemusalueet

metsikön kehityksen simulointi, kasvumallit, MOTTI-metsänkasvatusohjelmisto, neulasaikasarjat ja pituuskasvu, neulasjälkimenetelmä (NTM), tilastomatemaattiset analyysit, ohjelmistotuotanto