Hannu Salminen

Erikoistutkija

Tutkinto

maatalous- ja metsätieteiden tohtori

Sähköposti

hannu.salminen@luke.fi

Puhelin

+358295325330

Osoite

Ounasjoentie 6, 96100 Rovaniemi

Asiantuntemusalueet

metsikön kehityksen simulointi, kasvumallit, MOTTI-metsänkasvatusohjelmisto, neulasaikasarjat ja pituuskasvu, neulasjälkimenetelmä (NTM), tilastomatemaattiset analyysit, ohjelmistotuotanto