Hannu Känkänen

Erikoistutkija

Tutkinto

MMT

Sähköposti

hannu.kankanen@luke.fi

Puhelin

+358295326292

Osoite

Tietotie 4, 31600 Jokioinen

Asiantuntemusalueet

Tutkimusaiheet: Herne, viljat, kumina, rypsi, camelina, suorakylvö, viherlannoitus, aluskasvit. Asiantuntemusala: aluskasvit, suorakylvö, viherlannoitus, typen huuhtoutuminen, viherkesanto, viljelykierto, typen kierto, päällekkäisviljely

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Viherlannoituksen tehoa lisäävät menetelmät : VIHERTEHO-hanke
Maatalous

Viherlannoituksen tehoa lisäävät menetelmät : VIHERTEHO-hanke

Viherteho-hankkeen tavoitteena oli selvittää, miten viherlannoituskasvusto lopetetaan, jotta huuhtoutumisriski on pieni ja satovaikutus kevätkylvöiseen kasviin hyvä. Kenttäkokeiden vuodet olivat erilaiset. Ns. normaaleissa sääoloissa maan nitraattitypen määrät olivat erittäin suuret, märissä oloissa pienet. Viherlannoitus lisäsi kauraesikasviin verrattuna viljojen jyväsatoa keskimäärin noin kahdella tonnilla per hehtaari hyvänä viljavuonna ja tonnilla kuivuuden rasittamana kesänä.