Hannu Ilvesniemi

Tutkimusprofessori

Tutkinto

MMT

Sähköposti

hannu.ilvesniemi@luke.fi

Puhelin

+358295322440

Osoite

Tietotie 2, 02150 Espoo

Asiantuntemusalueet

maan vesitalous,maaperän kemialliset ilmiöt,metsätalouden ympäristövaikutukset,metsäekosysteemin ravinnekierrot, metsän uudistaminen biojalostamot, biomassojen kemillinen koostumus, frektiontimenetelmät

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Metsämaan muokkaus : Kirjallisuuskatsaus maanmuokkauksen vaikutuksista metsänuudistamiseen, vesistöihin sekä ekologiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen
Metsä

Metsämaan muokkaus : Kirjallisuuskatsaus maanmuokkauksen vaikutuksista metsänuudistamiseen, vesistöihin sekä ekologiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen

Metsänomistajat ja muut metsien tuotteita hyödyntävät toimijat asettavat metsille ja niiden käytölle erilaisia tavoitteita. Ne vaikuttavat siihen, millainen metsänkäsittelymenetelmä ja uudistamisen yhteydessä tehtävä maanmuokkausmuoto valitaan. Suurin osa suomalaisista metsistä on talousmetsiä, joissa maanomistajan tavoitteena on kasvattaa taloudellisesti kannattavasti puuta kaupallisille markkinoille.