Hanna Muttilainen

Tutkija

Sähköposti

hanna.muttilainen@luke.fi

Puhelin

+358295322161

Osoite

Lönnrotinkatu 7, 50100 Mikkeli

Asiantuntemusalueet

Tutkimusaiheita: metsänomistajuus, metsänomistajien näkemykset metsien monimuotoisuudesta ja päätöksenteko, luomukeruualueiden sertifiointi, luomu ja matkailu.

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Metsänvuokraus – uusi metsäomaisuuden hoidon kokonaispalvelu : METSÄVUO-hankkeen loppuraportti
Metsä

Metsänvuokraus – uusi metsäomaisuuden hoidon kokonaispalvelu : METSÄVUO-hankkeen loppuraportti

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli jäsentää ja arvioida metsänvuokrauspalvelun ominaisuuksia sekä selvittää edellytyksiä käynnistää vuokraukseen perustuvaa uutta metsäpalveluliiketoimintaa. Projektia toteutettaessa kotimaisen puun kysynnän odotettiin lisääntyvän merkittävästi suunniteltujen investointien toteutuessa. Metsänvuokraukseen perustuva omaisuudenhoitopalvelu voisi olla yksi keino vähentää yksityismetsien puustovarantojen mobilisaatioon liittyviä epävarmuustekijöitä.