Hanna Muttilainen

Tutkija

Sähköposti

hanna.muttilainen@luke.fi

Puhelin

+358295322161

Osoite

Lönnrotinkatu 7, 50100 Mikkeli

Asiantuntemusalueet

Tutkimusaiheita: metsänomistajuus, metsänomistajien näkemykset metsien monimuotoisuudesta ja päätöksenteko, luomukeruualueiden sertifiointi, luomu ja matkailu.

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Luomun lisäarvon hyödyntämismahdollisuudet matkailussa Etelä-Savossa
Maatalous, Ruoka

Luomun lisäarvon hyödyntämismahdollisuudet matkailussa Etelä-Savossa

Tässä raportissa esitellään Lähde luomun matkaan! – Luomun lisäarvon hyödyntäminen Etelä-Savon matkailuyritysten liiketoiminnassa -hankkeen tuloksia siitä, miten luomun ja luomubrändin käytettävyyttä voitaisiin lisätä matkailussa Etelä-Savossa. Hankkeessa mm. selvitettiin luomumatkailun tilannetta Euroopassa ja Suomessa ja ideoitiin ja kehitettiin yhdessä hankkeen yrittäjien kanssa uudenlaisia matkailutuotteita, joissa luomu on jossain muodossa mukana.

Kansikuva julkaisulle Metsänvuokraus – uusi metsäomaisuuden hoidon kokonaispalvelu : METSÄVUO-hankkeen loppuraportti
Metsä

Metsänvuokraus – uusi metsäomaisuuden hoidon kokonaispalvelu : METSÄVUO-hankkeen loppuraportti

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli jäsentää ja arvioida metsänvuokrauspalvelun ominaisuuksia sekä selvittää edellytyksiä käynnistää vuokraukseen perustuvaa uutta metsäpalveluliiketoimintaa. Projektia toteutettaessa kotimaisen puun kysynnän odotettiin lisääntyvän merkittävästi suunniteltujen investointien toteutuessa. Metsänvuokraukseen perustuva omaisuudenhoitopalvelu voisi olla yksi keino vähentää yksityismetsien puustovarantojen mobilisaatioon liittyviä epävarmuustekijöitä.