Sirkka Juhanoja

Vieraileva asiantuntija

Tutkinto

FL filosofian lisensiaatti

Sähköposti

ext.sirkka.juhanoja@luke.fi

Puhelin

+358295326182

Osoite

Itäinen Pitkäkatu 4 A, 20520 Turku

Asiantuntemusalueet

Viheralueiden kasvien laatu ja käyttö. Puuvartiset kasvit ja perennat. Kasvigeenivarat. Arboretum Yltöinen.

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Luonnonkasvit ja biohiili hulevesien hallinnassa : Loppuraportti hankkeesta Hulevesialueiden kasvit ja kasvualustat 2015–2019
Ympäristö

Luonnonkasvit ja biohiili hulevesien hallinnassa : Loppuraportti hankkeesta Hulevesialueiden kasvit ja kasvualustat 2015–2019

Tässä hankkeessa selvitettiin hulevesialueiden kasvillisuus- ja kasvualustakysymyksiä kolmesta näkökulmasta: 1. Kartoitettiin olemassa olevien, toimivien hulevesiratkaisujen kasvivalinnat ja niiden onnistuminen sekä ongelmakohdat. 2. Selvitettiin uusille hulevesialueille istutettavien luonnonkasvilajien menestyminen kaupunkien hulevesikohteissa ja 3. Tutkittiin astiakokeissa eri kasviryhmiä edustavien ruohovartisten luonnonkasvilajien ja nurmen vaikutusta huleveden määrään ja laatuun sekä kasvualustaan lisätyn biohiilen vaikutusta kasvustojen kasvuun sekä huleveden määrään ja laatuun.