Esa-Jussi Viitala

Erikoistutkija

Tutkinto

MMT (metsäekonomia), VTM (kansantaloustiede), MMM (metsäekologia)

Sähköposti

esa-jussi.viitala@luke.fi

Puhelin

+358295325513

Osoite

Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki

Asiantuntemusalueet

metsä- ja luonnonvaraekonomia, markkina-analyysit, metsäteollisuuden uusien tuotteiden markkinat, metsäteollisuuden kannattavuus, politiikka-analyysit, valtiontuet, metsätalouden kannattavuus, metsäkiinteistömarkkinat, metsärahastot, vihreä rahoitus, luontopääoma, kestävyys, metsä- ja luonnonvarataloustieteellisen ajattelun kehitys

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Suometsien hoidon tuet ja niiden ilmasto-, vesistö- ja biodiversiteettivaikutukset : Kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (Kemera-lain) mukaisten tukien tarkastelu
Metsä

Suometsien hoidon tuet ja niiden ilmasto-, vesistö- ja biodiversiteettivaikutukset : Kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (Kemera-lain) mukaisten tukien tarkastelu

Tutkimus on tuottanut viime vuosina aikaisempaa tarkempaa tietoa suometsien aiheuttamasta vesistökuormituksesta ja niiden maaperän kasvihuonekaasupäästöistä. Tulosten mukaan ojitettujen suometsien merkitys vesistökuormitukselle on aiemmin luultua huomattavasti suurempi, ja suometsien maaperä on Suomen kasvihuonekaasuinventaariossa suuri päästölähde.

Kansikuva julkaisulle De minimis -tukien soveltuvuus Suomen metsätalouteen
Metsä

De minimis -tukien soveltuvuus Suomen metsätalouteen

Metsätalouden nykyinen kannustinjärjestelmä perustuu Kestävän metsätalouden rahoituslakiin (34/2015) ja pelkästään kansalliseen rahoitukseen. Järjestelmä on edellyttänyt ennakkoilmoitusta, notifiointia, Euroopan unionin komissiolle ja komission hyväksyntää. Vuonna 2021 tai viimeistään vuonna 2022 alkaa EU:n uusi rahoituskehys- ja ohjelmakausi, jonka vuoksi myös metsätalouden kannustinjärjestelmä on uudistettava. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, voisiko metsätalouden uusi kannustinjärjestelmä tai sen joku osa perustua vähämerkityksisiin tukiin eli unionin de minimis -asetuksen pohjalle.