Esa Erkamo

Tutkija

Tutkinto

Filosofian Maisteri, FM

Sähköposti

esa.erkamo@luke.fi

Puhelin

+358295327425

Osoite

Myllytie 1, 31600 Jokioinen

Asiantuntemusalueet

rapujen ekologia, rapuistutukset, rapukantojen hoito ja hyödyntäminen, rapukannan arviointi- ja seurantamenetelmät, ravunviljely, vajaasti hyödynnetyt kalalajit, särkikalojen elintarvikekäyttö, kalatalouden sivuvirrat

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Luonnos Pohjois-Päijänteen kalatalousalueen raputaloudelliseksi käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi vuosille 2019–2024
Kala

Luonnos Pohjois-Päijänteen kalatalousalueen raputaloudelliseksi käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi vuosille 2019–2024

Tämä rapukantojen käyttö- ja hoitosuunnitelmaluonnos on laadittu Luonnonvarakeskuksen, Jyväskylän yliopiston, Keski-Suomen kalatalouskeskuksen ja Pohjois-Päijänteen kalastus/kala-talousalueen yhteistyönä. Tavoitteena oli laatia esimerkkisuunnitelma siitä, millä tavoin käytettävissä olevaa tai kohtuullisin kustannuksin tuotettavissa olevaa tietoa voidaan hyödyntää uusien kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmiin sisältyvien raputaloudellisten suunnitelmien laadinnassa.