Erkki Verkasalo

Tutkimusprofessori

Tutkinto

MMT

Sähköposti

erkki.verkasalo@luke.fi

Puhelin

+358295323020

Osoite

Yliopistokatu 6 B, 80100 Joensuu

Asiantuntemusalueet

puutiede, puuntutkimus, puutuotteet, materiaalit ja mittaukset, puutuote- ja metsäenergia-arvoketjut ja yritysverkot, puuaineen ja puutavaran ominaisuudet, puuraaka-aineen käyttömahdollisuudet ja puunjalostus, puutavaran mittaus ja laadutus, puuta käyttävän teollisuuden kehitystyön ja yritystoiminnan tukeminen (erityisesti pk-sektori), koivun, männyn ja kuusen ominaisuudet ja hyödyntäminen puutuoteteollisuudessa sekä biojalostuksessa ja bioenergia-alalla, suo- ja harvennusmetsien puuraaka-aineet, puu- ja hybridiraaka-aineet ja niiden sovellukset puurakentamisessa ja sisustamisessa, puutuoteteollisuuden ja rakentamisen sivuvirrat, niiden teollinen hyödyntäminen ja kierrätys, puu- ja viherrakentamisen integrointi kaupunkiympäristössä