Erkki Mäntymaa

Tutkija

Tutkinto

KTT, ympäristötaloustieteen dosentti

Sähköposti

erkki.mantymaa@luke.fi

Puhelin

+358295326031

Osoite

Paavo Havaksentie 3, 90570 Oulu

Asiantuntemusalueet

Tutkimusteemat: ympäristöhyötyjen ja -haittojen taloudellinen arvottaminen, ekosysteemipalveluiden taloudellinen arvottaminen, ympäristön ja luonnonvarojen käytön markkinapohjaiset ohjauskeinot, vapaaehtoinen ympäristönsuojelu, vapaaehtoisen suojelun sopimukset, ympäristön ja luonnonvarojen käyttömuotojen yhteensovittaminen, luontomatkailu, luonnon virkistyskäyttö, jokamiehenoikeus. Asiantuntemusalat: ympäristötaloustiede, ympäristöhyötyjen ja haittojen taloudellinen arvottaminen, ekosysteemipalvelut, ilmaistujen preferenssien menetelmät, ehdollisen arvottamisen menetelmä, valintakoemenetelmä, luonnon monimuotoisuuden taloustiede, ympäristön ja luonnonvarojen käytön markkinapohjaiset ohjauskeinot, metsät, luontomatkailu, kyselytutkimus