Erkki Mäntymaa

Tutkija

Tutkinto

KTT, ympäristötaloustieteen dosentti

Sähköposti

erkki.mantymaa@luke.fi

Puhelin

0295326031

Osoite

Paavo Havaksentie 3, 90570 Oulu

Asiantuntemusalueet

Tutkimusteemat: ympäristöhyötyjen ja -haittojen taloudellinen arvottaminen, ekosysteemipalveluiden taloudellinen arvottaminen, ympäristön ja luonnonvarojen käytön markkinapohjaiset ohjauskeinot, vapaaehtoinen ympäristönsuojelu, vapaaehtoisen suojelun sopimukset, ympäristön ja luonnonvarojen käyttömuotojen yhteensovittaminen, luontomatkailu, luonnon virkistyskäyttö, jokamiehenoikeus, agrometsätalous. Asiantuntemusalat: ympäristötaloustiede, ympäristöhyötyjen ja haittojen taloudellinen arvottaminen, ekosysteemipalvelut, ilmaistujen preferenssien menetelmät, ehdollisen arvottamisen menetelmä, valintakoemenetelmä, luonnon monimuotoisuuden taloustiede, ympäristön ja luonnonvarojen käytön markkinapohjaiset ohjauskeinot, metsät, luontomatkailu, kyselytutkimus

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Maan ja veden omistus: ongelmia,  tietoa ja tutkimustarpeita
Maatalous, Metsä

Maan ja veden omistus: ongelmia, tietoa ja tutkimustarpeita

Suomessa valtaosa biomassan tuotannossa olevasta maatalous- ja metsätalousmaasta on yksityisomistuksessa. Maanomistuksen muutoksessa päätrendejä ovat olleet omistuksen rakenteen sekä omistajien arvojen ja tavoitteiden muutokset. Tässä raportissa maanomistajuutta tarkastellaan kokonaisuutena. Raportissa nostetaan esiin maanomistukseen liittyviä ongelmia ja tutkimuksen vastauksia niihin.