Erja Huusela-Veistola

Erikoistutkija

Tutkinto

FT (eläintiede)

Sähköposti

erja.huusela-veistola@luke.fi

Puhelin

+358295326148

Osoite

Tietotie 4, 31600 Jokioinen

Asiantuntemusalueet

Tutkimusaiheet: Peltokasvien tuhoeläimet ja niiden hallinta, biodiversiteetti, vieraslajit. Asiantuntemusala: tuhoeläimet, kasvinsuojelu, IPM, agroekologia, biodiversiteetti, vieraslajit, erikoiskasvit

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Vieraslajit Suomen arktisella alueella
Kala, Puutarha, Ruoka, Yleinen, Ympäristö

Vieraslajit Suomen arktisella alueella

Osana Arktisen neuvoston vieraslajistrategian toimeenpanoa selvitettiin vieraslajeja koskeva lähtötilanne Suomen omalla arktisella alueella, joka on rajattu koskemaan Suomen napapiirin pohjoispuoleisia alueita. Tarkastelun kohteena olivat Suomen arktisen alueen tärkeimmät vieraslajit sekä niiden aiheuttamat uhat, vaikutusten kohderyhmät ja tärkeimmät leviämisväylät. Lisäksi tarkasteltiin vieraslajien nykyisiä ja jatkossa tarvittavia hallintakeinoja sekä tapoja tietoisuuden parantamiseen.