Erika Winquist

Erikoistutkija

Tutkinto

Tekniikan tohtori

Sähköposti

erika.winquist@luke.fi

Puhelin

+358295326027

Osoite

Maarintie 6, 02150 Espoo

Asiantuntemusalueet

Tutkimusaiheet: Biomassan hyötykäyttö rehun, kemikaalien, kierrätyslannoitteiden ja energian tuotannossa, biojalostamohankkeet. Tehtävät: Erilaisten biomassaa hyödyntävien prosessien materiaali- ja energiavirrat, kannattavuus, prosessitutkimus. Asiantuntemusala: biotekniikka, kemian tekniikka, ympäristötekniikka, maaperäkemia