Erika Winquist

Tutkija

Tutkinto

Tekniikan tohtori

Sähköposti

erika.winquist@luke.fi

Puhelin

0295326027

Osoite

Maarintie 6, 02150 ESPOO

Asiantuntemusalueet

Tutkimusaiheet: Biomassan hyötykäyttö rehun, kemikaalien, kierrätyslannoitteiden ja energian tuotannossa, biojalostamohankkeet. Tehtävät: Erilaisten biomassaa hyödyntävien prosessien materiaali- ja energiavirrat, kannattavuus, prosessitutkimus. Asiantuntemusala: biotekniikka, kemian tekniikka, ympäristötekniikka, maaperäkemia

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Suomen biokaasualan haasteet ja mahdollisuudet
Maatalous, Ympäristö

Suomen biokaasualan haasteet ja mahdollisuudet

Tutkimuksessa selvitettiin biokaasualan nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä. Kevään ja kesän 2017 aikana haastateltiin 15 biokaasualan toimijaa. Tavoitteena oli koota yhteen näkemyksiä biokaasualan nykytilanteesta sekä tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista, viedä kentän viestiä eteenpäin päättäjille sekä myös tuoda yksittäisten toimijoiden tietoon laajempaa näkemystä alalta. Haastattelut jaettiin näkökulman mukaan maatilamittakaavaan ja keskitettyyn laitokseen. Kaikki haastatellut eivät olleet biokaasuyrittäjiä vaan mukana oli myös konsultteja, viranomaisia ja muita uusiutuvan energiantuotannon toimijoita.