Erika Winquist

Tutkimuspäällikkö, erikoistutkija

Tutkinto

Tekniikan tohtori

Sähköposti

erika.winquist@luke.fi

Puhelin

+358295326027

Osoite

Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki

Asiantuntemusalueet

Tutkimusaiheet: Biomassan hyötykäyttö rehun, kemikaalien, kierrätyslannoitteiden ja energian tuotannossa, biojalostamohankkeet. Tehtävät: Erilaisten biomassaa hyödyntävien prosessien materiaali- ja energiavirrat, kannattavuus, prosessitutkimus. Asiantuntemusala: biotekniikka, kemian tekniikka, ympäristötekniikka, maaperäkemia