Elina Kiviharju

Erikoistutkija

Tutkinto

FT

Sähköposti

elina.kiviharju@luke.fi

Puhelin

+358295326249

Osoite

Myllytie 1, 31600 Jokioinen

Asiantuntemusalueet

Toimii Suomen kansallisen kasvigeenivaraohjelman koordinaattorina. Ohjelman tehtäväkenttään kuuluu edistää viljelykasvien monimuotoisuuden suojelua, evaluointia, saatavuutta ja kestävää käyttöä Suomessa: kasvigeenivaroihin liittyvät kansalliset ja kansainväliset asiantuntijatehtävät: mahdollisuuksien mukaan kasvigeenivaroihin liittyvä tiedotus, opetus ja neuvonta sekä geenivaroihin liittyvän tutkimuksen edistäminen: sekä viljelykasvien geneettiseen monimuotoisuuteen ja sen hyödyntämiseen liittyvän tutkimuksen edistäminen. Omat tutkimusaiheet ovat liityneet viljelykasvien jalostukseen, ravitsemus- ja rehulaatuun, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, kestävään kehitykseen, kasvigeenivaroihin, geneettiseen monimuotoisuuteen ja kehitysyhteistyöhon.

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Kasvigeenivarakokoelmien hoito-ohjeet : Ohjeita varmuuskokoelmien perustamiseen ja hoitoon
Maatalous, Puutarha

Kasvigeenivarakokoelmien hoito-ohjeet : Ohjeita varmuuskokoelmien perustamiseen ja hoitoon

Tähän opasjulkaisuun on koottu hoito-ohjeita viljelykasvien geenivarojen laadukasta ja turvallista säilytystä varten. Se on kirjoitettu erityisesti tukemaan viljelykasvien geenivarojen keskuskokoelmien ympärille rakennetun varmuussäilyttäjäverkoston toimijoita, mutta sitä voivat hyödyntää muutkin kasvien hoidosta ja kasvikantojen ylläpidosta kiinnostuneet tahot.

Kansikuva julkaisulle Viljelykasvien luonnonvaraisten sukulaislajien suojelu Suomessa : Tärkeimmät lajit ja keinoja suojelun toteuttamiseksi
Maatalous

Viljelykasvien luonnonvaraisten sukulaislajien suojelu Suomessa : Tärkeimmät lajit ja keinoja suojelun toteuttamiseksi

Viljelykasvien luonnonvaraisten sukulaislajien (CWR) suojelun merkitystä korostetaan keskeisissä maailman kasvigeenivarojen suojelua koskevissa strategioissa. Tässä Luonnonvarakeskuksen, Luomuksen ja Metsähallituksen Luontopalvelujen toimijoiden yhteishankkeen tuloksena syntyneessä raporttijulkaisussa on etsitty tarkennettu CWR-lajien lista Suomelle, sekä keinoja ja vaihtoehtoja CWR-lajien suojelun järjestämiseksi Suomessa.