Elina Kiviharju

Erikoistutkija

Tutkinto

FT

Sähköposti

elina.kiviharju@luke.fi

Puhelin

+358295326249

Osoite

Myllytie 1, 31600 Jokioinen

Asiantuntemusalueet

Toimii Suomen kansallisen kasvigeenivaraohjelman koordinaattorina. Ohjelman tehtäväkenttään kuuluu edistää viljelykasvien monimuotoisuuden suojelua, evaluointia, saatavuutta ja kestävää käyttöä Suomessa: kasvigeenivaroihin liittyvät kansalliset ja kansainväliset asiantuntijatehtävät: mahdollisuuksien mukaan kasvigeenivaroihin liittyvä tiedotus, opetus ja neuvonta sekä geenivaroihin liittyvän tutkimuksen edistäminen: sekä viljelykasvien geneettiseen monimuotoisuuteen ja sen hyödyntämiseen liittyvän tutkimuksen edistäminen. Omat tutkimusaiheet ovat liityneet viljelykasvien jalostukseen, ravitsemus- ja rehulaatuun, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, kestävään kehitykseen, kasvigeenivaroihin, geneettiseen monimuotoisuuteen ja kehitysyhteistyöhon.