Elina Kiviharju

Erikoistutkija

Tutkinto

FT

Sähköposti

elina.kiviharju@luke.fi

Puhelin

0295326249

Osoite

Myllytie 1, 31600 JOKIOINEN

Asiantuntemusalueet

Kansallisen kasvigeenivaraohjelman koordinointi, MMM:n asettaman geenivaraneuvottelukunnan sihteerin tehtävät ja geneettiseen monimuotoisuuteen ja sen hyödyntämiseen liittyvä tutkimus. Tutkimusaiheet ovat liityneet viljelykasvien jalostukseen, ravitsemus- ja rehulaatuun, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, kestävään kehitykseen, kasvigeenivaroihin, geneettiseen monimuotoisuuteen ja kehitysyhteistyöhon.