Eila Turtola

Tutkimusprofessori

Tutkinto

Maatalous- ja metsätieteiden tohtori

Sähköposti

eila.turtola@luke.fi

Puhelin

+358295326606

Osoite

Tietotie 4, 31600 Jokioinen

Asiantuntemusalueet

Tutkimusaiheet: Ravinteiden huuhtoutuminen ja eroosio, viljelytoimenpiteiden vaikutukset vesistökuormitukseen, vesistökuormitus luonnonmukaisessa ja tavanomaisessa viljelyssä, ravinnetaseet, ravinteiden kierto maataloudessa. Asiantuntemusala: Viljelyn kestävyyden parantaminen, maaperäkemia