Eila Turtola

Tutkimusprofessori

Tutkinto

Maatalous- ja metsätieteiden tohtori

Sähköposti

eila.turtola@luke.fi

Puhelin

+358295326606

Osoite

Tietotie 4, 31600 Jokioinen

Asiantuntemusalueet

Tutkimusaiheet: Ravinteiden huuhtoutuminen ja eroosio, viljelytoimenpiteiden vaikutukset vesistökuormitukseen, vesistökuormitus luonnonmukaisessa ja tavanomaisessa viljelyssä, ravinnetaseet, ravinteiden kierto maataloudessa. Asiantuntemusala: Viljelyn kestävyyden parantaminen, maaperäkemia

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Maatalouden ympäristötoimenpiteiden ympäristö- ja kustannustehokkuus (MYTTEHO) : Loppuraportti
Maatalous

Maatalouden ympäristötoimenpiteiden ympäristö- ja kustannustehokkuus (MYTTEHO) : Loppuraportti

Tässä hankkeessa selvitettiin ympäristökorvauksen toimenpiteiden vaikuttavuutta ympäristötavoitteisiin sekä toimenpiteiden kustannusvaikuttavuutta ja houkuttavuutta eri tuotantosuuntia edustavilla tiloilla. Toimenpiteiden vaikuttavuutta ja niiden toteuttamisesta aiheutuvia kustannuksia tutkittiin kokoamalla uusin tutkimustieto julkaistusta kirjallisuudesta, meneillään olevista tutkimushankkeista sekä tietorekistereistä.