Eila Turtola

Tutkimusprofessori

Tutkinto

Maatalous- ja metsätieteiden tohtori

Sähköposti

eila.turtola@luke.fi

Puhelin

+358295326606

Osoite

Tietotie 4, 31600 Jokioinen

Asiantuntemusalueet

Tutkimusaiheet: Ravinteiden huuhtoutuminen ja eroosio, viljelytoimenpiteiden vaikutukset vesistökuormitukseen, vesistökuormitus luonnonmukaisessa ja tavanomaisessa viljelyssä, ravinnetaseet, ravinteiden kierto maataloudessa. Asiantuntemusala: Viljelyn kestävyyden parantaminen, maaperäkemia

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Lämpökemiallisen käsittelyn vaikutus jätevesilietefosforin lannoitusarvoon
Maatalous, Ympäristö

Lämpökemiallisen käsittelyn vaikutus jätevesilietefosforin lannoitusarvoon

Tässä tutkimuksessa selvitettiin lämpökemiallisten käsittelyjen, torrefioinnin ja märkähiillon (HTC), vaikutusta lietefosforin välittömään käyttökelpoisuuteen kasvatuskokeilla. Tutkimuksessa selvitettiin myös kotieläinlantafosforin (sian-, naudan- ja ketunlannan) käyttökelpoisuus ja orgaanisten fosforilähteiden aikaansaamaa satoa verrattiin väkilannoitefosforin vastaavaan.