Eeva-Maria Tuhkanen

Tutkija

Tutkinto

FT, arboristi

Sähköposti

eeva-maria.tuhkanen@luke.fi

Puhelin

+358295326595

Osoite

Itäinen Pitkäkatu 4 A, 20520 Turku

Asiantuntemusalueet

Tutkin viherrakentamisen kasveja eri käyttötarkoituksiin, kuten liikennealueille, puistoihin ja julkisille viheralueille. Tutkimusten tavoitteena on saada tietoa kestävistä, terveistä ja kasvuominaisuuksiltaan hyvistä kasvilajeista ja -lajikkeista, perustamismenetelmistä sekä erilaisten kasvualustojen soveltuvuudesta viherrakentamiseen. Tutkimme hulevesien käsittelyalueille sopivia kasvilajeja ja niiden kykyä puhdistaa vettä. Testaamme myös biohiilen käyttöä hulevesien hallinnassa ja kasvien kasvualustassa. Tutkimme kaupunkipuiden ympäristöhyötyjä, kuten ilmansaasteiden sidontaa, hulevesien vähentämistä ja hiilensidontaa ja laskemme niiden arvoa kaupungeissa.

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Luonnonkasvit ja biohiili hulevesien hallinnassa : Loppuraportti hankkeesta Hulevesialueiden kasvit ja kasvualustat 2015–2019
Ympäristö

Luonnonkasvit ja biohiili hulevesien hallinnassa : Loppuraportti hankkeesta Hulevesialueiden kasvit ja kasvualustat 2015–2019

Tässä hankkeessa selvitettiin hulevesialueiden kasvillisuus- ja kasvualustakysymyksiä kolmesta näkökulmasta: 1. Kartoitettiin olemassa olevien, toimivien hulevesiratkaisujen kasvivalinnat ja niiden onnistuminen sekä ongelmakohdat. 2. Selvitettiin uusille hulevesialueille istutettavien luonnonkasvilajien menestyminen kaupunkien hulevesikohteissa ja 3. Tutkittiin astiakokeissa eri kasviryhmiä edustavien ruohovartisten luonnonkasvilajien ja nurmen vaikutusta huleveden määrään ja laatuun sekä kasvualustaan lisätyn biohiilen vaikutusta kasvustojen kasvuun sekä huleveden määrään ja laatuun.