Eeva-Maria Tuhkanen

Tutkija

Tutkinto

FT

Sähköposti

eeva-maria.tuhkanen@luke.fi

Puhelin

0295326595

Osoite

Toivonlinnantie 518, 21500 PIIKKIÖ

Asiantuntemusalueet

Tutkin viherrakentamisen kasveja eri käyttötarkoituksiin, kuten liikennealueille, puistoihin ja julkisille viheralueille. Tutkimusten tavoitteena on saada tietoa kestävistä, terveistä ja kasvuominaisuuksiltaan hyvistä kasvilajeista ja -lajikkeista, perustamismenetelmistä sekä erilaisten kasvualustojen soveltuvuudesta viherrakentamiseen. Tutkimme hulevesien käsittelyalueille sopivia kasvilajeja. Arboristiopinnoissa perehdyn parhaillaan rakennetun ympäristön puulajeihin, puunhoitoon ja taajamametsien hoitoon.

Uusimmat julkaisut

Maatalous, Ympäristö

Uutta liiketoimintaa vesistöjen ravinteista

Maa- ja metsätalousministeriön tilaaman ja Luken tuottaman esiselvityksen tavoitteena oli kartoittaa olemassa olevia ja potentiaalisia tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia, jotka perustuvat vesistöistä poistettuihin ravinteisiin, sekä tarkastella niiden edistämismahdollisuuksia Suomessa. HELCOM:in Itämeren suojelun toimintaohjelmassa ravinnekuormituksen vähennystavoitteet on määritelty maittain. Suomen osuus vähennystavoitteista on 150 tonnia fosforille ja 1 200 tonnia typelle vuodessa. Lisäksi Suomi on sitoutunut erityistoimenpiteisiin Saaristomeren hyvän tilan saavuttamiseksi.