Artti Juutinen

Professori

Sähköposti

artti.juutinen@luke.fi

Puhelin

0295325341

Osoite

Paavo Havaksen tie 3, 90570 OULU

Asiantuntemusalueet

Biodiversiteetin turvaamisen ekonomia, ekosysteemipalvelut, metsäekonomia, taloudellinen arvottaminen