Ari Saura

Tutkija

Tutkinto

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, MMM

Sähköposti

ari.saura@luke.fi

Puhelin

+358295327266

Osoite

Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki

Asiantuntemusalueet

velvoitetarkkailut, rannikkojokien ja merialueen taimen, kalamerkinnät, sähkökoekalastus, koekalastusrekisteri, kalamerkintätoimisto, Suomenlahden rannikkojokien kalastoseurannat

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Kymijoen länsihaaran kalankulun järjestäminen : Esiselvitys
Kala

Kymijoen länsihaaran kalankulun järjestäminen : Esiselvitys

Länsihaaran voimalaitoksia operoivan Helen Oy:n vetämässä hankkeessa selvitetään parhaat ja kustannustehokkaimmat vaihtoehdot kalan kulun järjestämiseksi Ahvenkosken ja Klåsarön voimalaitosten ohi vuosina 2017–2018. Tämän selvitystyön taustaksi Luonnonvarakeskus koosti tähän raporttiin yhteenvedon Kymijoen vaelluskalojen potentiaalisista tuotantoalueista, vaellusyhteyksistä, vaelluskalakantojen tilasta sekä niihin liittyvistä tutkimuksista ja seurannoista. Lisäksi Luonnonvarakeskus arvioi Kymijoen länsihaaran vaellusyhteyksien sekä laajemminkin Kymijoen vaelluskalatuotannon potentiaalisia kehittämismahdollisuuksia.