Ari Ronkainen

Tutkija

Sähköposti

ari.ronkainen@luke.fi

Puhelin

+358295326488

Osoite

Maarintie 6, 02150 ESPOO

Asiantuntemusalueet

Tutkimusaiheet: Koneturvallisuus, toiminnallinen turvallisuus, kasvintuotannon automaatio, maatilan tiedonhallinta. Asiantuntemusala: koneturvallisuus, toiminnallinen turvallisuus

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Maatalouskoneiden  turvallisuusriskien hallinta
Maatalous

Maatalouskoneiden turvallisuusriskien hallinta

Maatalouskoneiden käsittelyssä tapahtuvat tapaturmat ovat hyvin yleisiä. Keskimäärin joka neljäs maatalouden tapaturma Suomessa on ollut koneiden aiheuttama. Koneet aiheuttavat yli puolet maatalouden kuolemaan johtaneista työtapaturmista ja kolmanneksen maatalousyrittäjille tapahtuneista yli 30 päivän työkyvyttömyysjaksoista. Vaikka maatalouden tapaturmat kokonaisuutena ovat vähentyneet tilojen vähentyessä, niin konetapaturmien määrä on säilynyt lähes ennallaan. Konetapaturmien osuus kaikista maatalouden tapaturmista on siten kasvanut kymmenen viime vuoden aikana.