Ari Leskelä

Ryhmäpäällikkö, johtava tutkija

Tutkinto

Maa- ja metsätaloustieteiden tohtori

Sähköposti

ari.leskela@luke.fi

Puhelin

+358295327404

Osoite

Yliopistokatu 6 B, 80100 Joensuu

Asiantuntemusalueet

kalakantojen tila, kalatalouden tiedonkeruu, riistakantojen tila, merialueen siikakannat