Ari A Rajala

Ryhmäpäällikkö, johtava tutkija

Tutkinto

MMT, dosentti

Sähköposti

ari.a.rajala@luke.fi

Puhelin

+358295326461

Osoite

Tietotie 4, 31600 Jokioinen

Asiantuntemusalueet

Tutkimusaiheet: Kevätviljojen tuotanto. Tuotantomenetelmät. Satofysiologia. Kasvien kehittyminen ja kasvu. Asiantuntemusala: kevätviljat, sadon- ja laadunmuodostus, satofysiologia, kasvuolot, tuotantoriskit ja niiden hallinta

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Typpitaselaskurin käyttöohje
Maatalous

Typpitaselaskurin käyttöohje

Typpitaselaskuri on tarkoitettu työkaluksi, jolla viljelijät ja neuvojat voivat laskea ja tulkita peltolohkojen typpitaseita sekä soveltaa tietoa viljelyn kehittämiseksi ympäristöä ja taloudellista tulosta silmällä pitäen. Peltolohkon typpitase eli lannoitteissa annetun ja sadon mukana poistuneen typen erotus vaihtelee riippuen mm. viljelykasvista, typpilannoituksen määrästä, maaperän laadusta ja kasvukauden säästä.