Antti Pouttu

Tutkija

Sähköposti

antti.pouttu@luke.fi

Puhelin

0295322576

Osoite

Latokartanonkaari 9, 00790 HELSINKI

Asiantuntemusalueet

metsien terveydentila, metsätuhotietopalvelu, mäntypistiäinen, mäntytuhot

Uusimmat julkaisut

Metsä

Metsätuhot vuonna 2016

Valtakunnan metsien 12. inventoinnin tulosten mukaan metsikön laatua alentavien tuhojen osuus oli 1,4 % pienempi kuin vuonna 2015. Tunnistetuista, metsikön laatua alentavista tuhoista olivat vuonna 2016 lisääntyneet selvimmin kuusensuopursuruoste- ja hirvituhot, kun taas lumi-, tervasroso- ja männynversoruostetuhot olivat vähentyneet.

Metsä

Metsätuhot vuonna 2015

Kuusensuopursuruostetta esiintyi jälleen runsaasti Pohjois-Suomessa. Tervasroso leviää edelleen voimakkaasti nuorissa männiköissä Lapissa. Uusia tuholajeja löytyy lisää ja entisten lajien voidaan havaita leviävän yhä pohjoisemmaksi. Mustakorosta saatiin edelleen lisähavaintoja pääasiassa Pohjois-Savosta ja muualta Itä-Suomesta. Tuhot ovat mahdollisesti yhteydessä ruskokiiltokääriäisen aiheuttamiin vioituksiin. Ruskomäntypistiäisiä esiintyi monin paikoin Etelä- ja Keski-Suomessa, mutta tuhoja lievensi mm. toukissa puhjennut virustauti. Tähtikudospistiäisen massaesiintymä Yyterissä jatkuu ja laajenee hiljalleen.