Antti-Jussi Lindroos

Erikoistutkija

Sähköposti

antti.lindroos@luke.fi

Puhelin

0295325446

Osoite

Latokartanonkaari 9, 00790 HELSINKI

Asiantuntemusalueet

metsämaan happamoituminen ja raskasmetallit, laskeuma, maa- ja pohjavesi, metsäekosysteemin biogeokemia