Antti-Jussi Lindroos

Erikoistutkija

Sähköposti

antti.lindroos@luke.fi

Puhelin

0295325446

Osoite

Latokartanonkaari 9, 00790 HELSINKI

Asiantuntemusalueet

metsämaan happamoituminen ja raskasmetallit, laskeuma, maa- ja pohjavesi, metsäekosysteemin biogeokemia

Uusimmat julkaisut

Metsä

Jämsän metsätiekokeissa käytettävän seostuhkan sisältämien aineiden huuhtoutuminen

Tutkimushankkeen tavoitteena oli selvittää liukoisten aineiden huuhtoutumista metsäteillä, joiden rakenteissa oli käytetty tuhkaa. Huuhtoutumista tutkittiin lysimetrien avulla tuhkan välittömässä läheisyydessä tien sisällä sekä syvemmällä tien rakenteissa. Lisäksi selvitettiin huuhtoutumisen vaikutusta tuhkaa sisältävän tien läpi kulkevan laskuojan veden laatuun. Tavoitteena oli saada tietoa tuhkan reagoimisesta tien läpi valuvan veden kanssa tierakenteessa, jotta tierakennetta voitaisiin mahdollisesti kehittää siihen suuntaan, että kemiallisia aineita vapautuisi tuhkakerroksista mahdollisimman vähän.