Antti Lappalainen

Erikoistutkija

Tutkinto

FT

Sähköposti

antti.lappalainen@luke.fi

Puhelin

+358295327222

Osoite

Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki

Asiantuntemusalueet

Itämeri, ympäristömuutokset, rannikon kalalajit, kalojen lisääntymisalueet rannikolla, merenhoito, aluesuunnittelu, kalastus ja kalastuksen säätely, kalavesien tila ja hoito

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Fladojen, kluuvien ja kluuvijärvien kalataloudelliset kunnostukset Merenkurkun rannikolla : Mallilajeina ahven ja hauki
Kala

Fladojen, kluuvien ja kluuvijärvien kalataloudelliset kunnostukset Merenkurkun rannikolla : Mallilajeina ahven ja hauki

Tämän raportin tavoitteena on esittää esimerkkien avulla tietoa siitä, minkälaisia kunnostuksia fladoissa, kluuveissa ja kluuvijärvissä voidaan toteuttaa, sekä mitä kunnostuskohteiden suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon. Raportissa tarkastellaan tehtyjä kunnostustoimenpiteitä ja niiden toimivuutta kirjallisuuden sekä Luonnonvarakeskuksen alueelta viime aikoina keräämien aineistojen avulla.