Antti Lappalainen

Erikoistutkija

Tutkinto

FT

Sähköposti

antti.lappalainen@luke.fi

Puhelin

0295327222

Osoite

Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki

Asiantuntemusalueet

Itämeri, ympäristömuutokset, rannikon kalalajit, kalojen lisääntymisalueet rannikolla, merenhoito, aluesuunnittelu, kalastus ja kalastuksen säätely, kalavesien tila ja hoito

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Kalastus ja kalankasvatus muoviroskan lähteenä Itämerellä : RoskatPois! -hankkeen selvitys
Kala

Kalastus ja kalankasvatus muoviroskan lähteenä Itämerellä : RoskatPois! -hankkeen selvitys

Tässä selvityksessä arvioitiin suomalaisesta merellä tapahtuvasta kalastuksesta ja kalankasvatuksesta välittömästi mereen aiheutuvan muoviroskaantumisen määriä suuruusluokkatasolla. Arviot perustuvat välillisistä tiedoista johdettuihin laskentoihin eivätkä todellisiin mittaustuloksiin. Laskelmien perusteella Suomen merialueen kaupallisessa kalastuksessa pyynnin aikana pyydyksistä irtoava mikromuovikuormitus on vuositasolla enimmillään noin 17,5 tonnia vuodessa valtaosan tästä ollessa peräisin rysä- ja troolikalastuksesta.