Antti Laine

Tutkija

Tutkinto

MMM

Sähköposti

antti.laine@luke.fi

Puhelin

+358295326304

Osoite

Tietotie 4, 31600 Jokioinen

Asiantuntemusalueet

Tutkimusaiheet: Viralliset lajikekokeet: vehnä, ruis, palkoviljat. Peltoviljelyn taloustutkimukset. Asiantuntemusala: viljelyjärjestelmät, peltobioenergia, taloustutkimus, viralliset lajikekokeet, vehnä, ruis, palkoviljat, maissi

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Virallisten lajikekokeiden  tulokset 2009-2016
Maatalous

Virallisten lajikekokeiden tulokset 2009-2016

Virallisia lajikekokeita tehdään uusien kasvilajikkeiden viljelyarvon arvioimiseksi. Tiedot kasvilajikkeiden satoisuudesta, viljelyominaisuuksista ja sadon laadusta auttavat viljelijöitä ja pellon tuotteiden jalostajia valitsemaan oikeat lajikkeet käyttöönsä. Myös kasvilajikeluetteloon otettavat lajikkeet päätetään virallisten lajikekokeiden tulosten perusteella. Lajikkeiden viljelyarvoa arvioidaan käytännön viljelyä vastaavissa kenttäkokeissa, joissa uusia lajikkeita verrataan tunnettuihin mittarilajikkeisiin. Kokeet toteutetaan valtakunnallisesti kattavasti, vuonna 2016 kahdellatoista koepaikalla. Lisäksi järjestetään erilliset kokeet viljojen taudinkestävyyden ja ohralajikkeiden happamuudenkestävyyden selvittämiseksi.