Antti Iho

Erikoistutkija

Tutkinto

MMT

Sähköposti

antti.iho@luke.fi

Puhelin

0295326159

Osoite

Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki

Asiantuntemusalueet

Tutkimusaiheet: Maatalouden ympäristöpolitiikka. Luonnonvarojen käyttö. Tehtävät: Maatalouden ravinnekuormituksen taloudellisten ohjauskeinojen tutkiminen. Asiantuntemusala: ympäristötalous, ympäristöpolitiikka, luonnonresurssit

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Kohti ravinteiden kierrätyksen läpimurtoa : Nykytila ja suositukset ohjauskeinojen kehittämiseksi Suomessa
Maatalous, Ympäristö

Kohti ravinteiden kierrätyksen läpimurtoa : Nykytila ja suositukset ohjauskeinojen kehittämiseksi Suomessa

Raportti kuvaa fosforin ja typen kierrätyksen nykytilanteen Suomessa ml. perustiedot biomassojen ja niiden sisältämien ravinteiden määristä sekä alueellisesta jakaumasta. Esitettyjen tietojen pohjalta annetaan toimenpide-ehdotuksia ravinteiden kierrätyksen edistämiseksi. Luonnonvara- ja ympäristotutkimuksen yhteenliittymä LYNET:iin kuuluvien laitosten asiantuntijoiden yhteistyönä toteutettu selvitys tehtiin taustaksi kansalliselle ravinteiden kierrätyksen toimintaohjelmalle.