Antti Iho

Erikoistutkija

Tutkinto

MMT

Sähköposti

antti.iho@luke.fi

Puhelin

+358295326159

Osoite

Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki

Asiantuntemusalueet

Tutkimusaiheet: Maatalouden ympäristöpolitiikka. Luonnonvarojen käyttö. Tehtävät: Maatalouden ravinnekuormituksen taloudellisten ohjauskeinojen tutkiminen. Asiantuntemusala: ympäristötalous, ympäristöpolitiikka, luonnonresurssit

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Vaellusesteiden purkaminen osana vaelluskalojen elinympäristökunnostuksia
Kala

Vaellusesteiden purkaminen osana vaelluskalojen elinympäristökunnostuksia

Tässä selvityksessä kerättiin yhteen tieteellisissä julkaisuissa esitettyä tutkimustietoa sekä virtavesien patoamisen että padon poistamisen ekologisista vaikutuksista. Lisäksi selvityksessä on esitetty esimerkinomaisesti kotimaisten patojen poistamisen ekologisen kriteeristön laatiminen hyödyntäen olemassa olevia aineistoja. Työn tavoitteena oli kohdistaa vaellusesteiden purkaminen ensimmäisenä niihin vaellusesteisiin ja vesistöihin, joilla saavutettaisiin mahdollisimman suuri ekologinen hyöty vaelluskalojen lisääntymisen kannalta.