Antti Ihalainen

Erikoistutkija

Sähköposti

antti.ihalainen@luke.fi

Puhelin

+358295322163

Osoite

Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki

Asiantuntemusalueet

Valtakunnan metsien inventointi, VMI:n tilaustutkimus

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Suomen metsät 2009–2013 ja niiden kehitys 1921–2013
Metsä

Suomen metsät 2009–2013 ja niiden kehitys 1921–2013

Tässä julkaisussa esitetään valtakunnan metsien 11. inventoinnin (VMI11) tulokset Suomen metsävaroista ja metsien tilasta. Maastotiedot on kerätty vuosina 2009–2013. Metsien kehitystä tarkastellaan 1920-luvulta lähtien vertailemalla VMI11:n tuloksia aiempien inventointien (VMI1–VMI10) tuloksiin. Julkaisussa esitetään myös VMI11:n menetelmät maastomittausten ja laskentamenetelmien osalta.