Antti Asikainen

Tutkimusprofessori

Sähköposti

antti.asikainen@luke.fi

Puhelin

0295323250

Osoite

Yliopistokatu 6, 80100 JOENSUU

Asiantuntemusalueet

metsäteknologia, puunkorjuun ja metsänhoidon teknologia, metsäenergia, logistiikka