Anssi Ahtikoski

Johtava tutkija

Tutkinto

Metsäekonomian dosentti (Helsingin yliopisto)

Sähköposti

anssi.ahtikoski@luke.fi

Puhelin

0295324416

Osoite

Paavo Havaksen tie 3, 90570 OULU

Asiantuntemusalueet

metsätalouden kannattavuuslaskelmat, MOTTI-metsikkösimulaattori, päätöksentekojärjestelmät, metsikkötason optimointi, metsänjalostuksen ekonomia