Anssi Ahtikoski

Johtava tutkija

Tutkinto

Metsäekonomian dosentti (Helsingin yliopisto)

Sähköposti

anssi.ahtikoski@luke.fi

Puhelin

+358295324416

Osoite

Paavo Havaksentie 3, 90570 Oulu

Asiantuntemusalueet

metsätalouden kannattavuuslaskelmat, MOTTI-metsikkösimulaattori, päätöksentekojärjestelmät, metsikkötason optimointi, metsänjalostuksen ekonomia

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Metsätalouskäyttöön soveltumattomien ojitettujen soiden jatkokäyttö
Ilmasto, Metsä

Metsätalouskäyttöön soveltumattomien ojitettujen soiden jatkokäyttö

Viisivuotisessa LIFEPeatLandUse (2013–2018) -hankkeessa tuotettiin uutta tietoa ja ennustelaskelmia heikkotuottoisten ojitettujen soiden jatkokäytön vaikutuksista monimuotoisuuteen, vesistökuormitukseen ja kasvihuonepäästöihin. Lisäksi siinä arvioitiin eri käyttövaihtoehtojen kustannukset ja hyödyt. Ennusteet yltävät nykyhetkestä sadan vuoden päähän.