Anssi Ahtikoski

Johtava tutkija

Tutkinto

Metsäekonomian dosentti (Helsingin yliopisto)

Sähköposti

anssi.ahtikoski@luke.fi

Puhelin

+358295324416

Osoite

Paavo Havaksentie 3, 90570 Oulu

Asiantuntemusalueet

metsätalouden kannattavuuslaskelmat, MOTTI-metsikkösimulaattori, päätöksentekojärjestelmät, metsikkötason optimointi, metsänjalostuksen ekonomia