Anna-Liisa Välimaa

Erikoistutkija

Tutkinto

FT

Sähköposti

anna-liisa.valimaa@luke.fi

Puhelin

+358295326655

Osoite

Paavo Havaksentie 3, 90570 Oulu

Asiantuntemusalueet

Tutkimusaiheet: Terveyttä edistävät ruoka-aineet/bioaktiiviset yhdisteet, ruokaturvallisuus (mikrobiologinen), biosensorit, sivuvirtojen hyötykäyttö. Asiantuntemusala: terveyttä edistävät ruoka-aineet/bioaktiiviset yhdisteet, kokosolubiosensorit, mikrobiologia, sivuvirtojen hyötykäyttö

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Ruokahävikin vähentäminen Pohjois-Pohjanmaalla
Ruoka

Ruokahävikin vähentäminen Pohjois-Pohjanmaalla

Ylijäämäelintarvikkeiden hyödyntäminen osana kiertotaloutta (YLIKE) -hankkeen  tavoitteena oli selvittää elintarvikealan jakeluketjun, ravitsemispalveluiden (julkisten keittiöiden ja yksityisten ravintoloiden) ruokahävikin määrää Pohjois-Pohjanmaalla. Lisäksi hankkeessa tarkasteltiin ylijäämäelintarvikkeiden ja ylijäämäaterioiden hyödyntämismahdollisuuksia, ja aktivoitiin alan toimijoita näkemään ruokahävikin mahdollisuudet ja ottamaan käyttöön erilaisia toimintatapoja ylijäämäelintarvikkeiden hyödyntämiseen liittyen.