PeltoLuksus – Pelloilta arvotuotteita ja luksusta -hanke nostaa kolme pellon raaka-aineisiin perustuvaa arvoketjua merkittäväksi kansalliseksi ja kansainväliseksi osaamisen lajiksi Suomessa. Tavoitteena on synnyttää merkittävää lisäarvoa kolmessa suomalaisessa raaka-aineketjussa ja pohtia viennin mahdollisuuksia.

Maatalouden toimintaympäristön muutokset ovat johtaneet heikkoon kannattavuuteen, epävakauteen ja tulevaisuusnäkymien puutteeseen. Korkeat tuotantokustannukset ajavat tiloja etsimään bulkkituotannon rinnalle lisäarvoa tuovia toimintamalleja. Erikoiskasvien raaka-aineet ovat ominaisuuksiltaan erilaisia ja mahdollistavat ainutlaatuisten tuotekehittelyn. Kestävyys, elämyksellisyys ja yksilöllisyys ovat nykyajan luksusta, johon tässä hankkeessa paneudutaan.

Hankkeeseen valitulle kolmelle arvoketjulle yhteistä on se, että raaka-aineet ovat lähtöisin erikoiskasveista, jotka monipuolistavat viljelykierossa yksipuolista viljanviljelyä. Viljelykiertojen käyttö mahdollistaa tasapainoisemman ravinnetalouden, orgaanisen aineksen jäämisen maahan ja maan rakenteen ylläpidon. Lisäksi erityyppiset viljelykasvit tuottavat synergiaa samassa järjestelmässä viljeltynä ja monipuolinen viljely puskuroi ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Pellon raaka-aineet jatkojalostetaan kestäviksi, puhtaiksi ja uuden ajan luksusta ilmentäviksi arvotuotteiksi kotimaisille ja ulkomaisille kuluttajille. Ensimmäistä kertaa tuotantojärjestelmää kehitetään niin, että jokainen viljelykasvi muodostaa oman, lisäarvoa tuottavan arvoketjun.

Lisäarvoa syntyy ketjun eri vaiheissa tutkimuksen, yritysten ja muiden tahojen innostuneella yhteistoiminnalla. Raaka-aineklustereihin on valittu Suomen parhaat toimijat. Haluamme kehittää positiivista pellon arvostusta ja imagoa. On aika herätä näkemään, minkälaista luksusta pellon antimista on mahdollista kehittää.

Konsortiota vetää erikoistutkija Marjo Keskitalo, Luonnonvarakeskuksesta (Luke) ja lisäksi on perustettu operatiivinen johtotiimi, jossa ovat mukana KasKas Media, Luke, MMM, MTK nuorten valiokunta ja Sitra. Kaiken kaikkiaan hanketta varten perustettuun uuteen konsortioon kuuluu eri alan yrityksiä, asiantuntijoita Luonnonvarakeskuksesta, Aalto yliopistosta, Business Finlandista, Helsingin yliopistosta ja MTK keskusliiton nuortenvaliokunnasta. Konsortiolla on osaamista kansainvälisen tutkimustoiminnan lisäksi alkutuotannosta, jatkojalostuksesta, prosessoinnista, tuotekehityksestä sekä markkinoinnista ja viennistä.