FOBIA-projektin tavoite on vahvistaa Suomen, Ruotsin, Skotlannin ja Irlannin pohjoisilla ja syrjäseuduilla toimivien metsäpalveluyritysten kilpailukykyä. Projektin taustalla on tarve parantaa metsäpalveluyritysten kykyä vastata uusiin vaatimuksiin.

”Yrittäjien liiketoimintaosaaminen ei usein vastaa lisääntyviä vaatimuksia, mutta ajanpuute ja pitkät välimatkat rajoittavat uusien taitojen hankkimista. Lisäksi monien yritysten kannattavuus on heikko, minkä vuoksi niillä on vaikeuksia ammattitaitoisen työvoiman palkkaamisessa ja alalla pitämisessä”, projektin koordinaattori Paula Jylhä Luonnonvarakeskuksesta (Luke) kertoo.

Projektissa poistetaan näitä esteitä esittelemällä uusia liiketoimintamalleja, tarjoamalla työkaluja toiminnallisen tehokkuuden parantamiseen sekä kehittämällä yrittäjien liiketoimintaosaamista erityisesti sähköisiä alustoja hyödyntäen.

Kuva: Paula Jylhä.

 


Muuttuva toimintaympäristö vaatii uusia tapoja toimia: FOBIA-hankkeen taustat pähkinänkuoressa

Biotalous rakentuu Suomessa ja Ruotsissa pitkälti metsäteollisuuden varaan, mutta metsäsektorin merkitys kasvaa myös Skotlannissa ja Irlannissa. Kun metsäteollisuuden tuotantovolyymi kasvaa, tarvitaan lisää kapasiteettia puunhankintaan ja muihin metsätalouden palveluihin. Irlannin ohjelma-alueilla hakkuiden ennustetaan kaksinkertaistuvan lähimmän kymmenen vuoden aikana, ja Skotlannissakin arvioitu lisäys on noin 30 prosenttia. Suomen ja Ruotsin ohjelma-alueilla puun hakkuu ja metsäkuljetus työllistävät suoraan noin 10 000 ihmistä.

Metsäkoneyritysten ja muiden metsätalouden palveluntuottajien rooli on jäänyt vähälle huomiolle biotaloushuumassa. Niiden palvelut ovat elintärkeä osa arvoketjua, ja lisäksi ne ovat merkittäviä työllistäjiä erityisesti syrjäseuduilla, joilla toimeentulovaihtoehtoja on vähän. Lue lisää >>


Lisätietoa:

Projektipäällikkö, erikoistutkija

Paula Jylhä

Luonnonvarakeskus (Luke)

paula.jylha (at) luke.fi

+358 29 532 3432