Siirry pääsisältöön

Utsjoen tutkimusinfrastruktuuri

Utsjoen tutkimusinfrastruktuuri sijaitsee Utsjoen ja Tenojoen yhtymäkohdan läheisyydessä Tenojoen rantatörmällä. Tenojoella tutkitaan pohjoisen luonnonkalakantoja. Erityiskysymyksinä ovat vaelluskalat.

Kuva: Katja Tähjä / Luken kuva-arkisto.

Tenojoen tutkimusalusta

 • vedenalaiset tutkimuslaitteet ja -mittalaitteet
 • sähkökalastuslaitteet ja niihin liittyvä välineistö.
 • veneet, pyyntivälineet
 • kalojen esikäsittelytilat
 • kalojen iänmääritysvälineet

Tutkimusalueet

Keskeisimmät tutkimusalueet ovat Suomen puoleisen Tenon vesistöalueen:

 • kalastus- ja saalistilastointi.
 • nousulohien määrien laskeminen vedenalaisella videokuvauksella ja kaikuluotauksella.
 • kutulohimäärien laskeminen sivujoissa pintasukeltamalla.
 • nousulohien ikä- ja kokorakenteen sekä alkuperän (villi-/kassilohi) selvittäminen suomunäytteistä.
 • eri lohikantojen esiintymisen selvittäminen Tenojoen pääuoman lohenkalastuksessa (genetiikka).
 • jokipoikastiheyksien arviointi sähkökoekalastuksin.
 • poikasnäytteiden keruu Gyrodactylus salaris -loisen mahdollisen esiintymisen selvittämiseksi.

Yhteyshenkilö